4. Kwaliteit

De kwaliteit van de hulpverlening wordt gewaarborgd door de registratie in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en bij de NVRG (Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie). Beide organisaties hebben eisen gesteld aan de registratie en de verplichte herregistratie.

Deze praktijk is opgezet volgens de richtlijnen van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) Dit alles betekent intercollegiale uitwisseling, visitaties, deskundigheidsbevordering, bijscholing. Juni 2015 is de praktijk gevisiteerd door de LVVP en heeft het kwaliteitscertificaat ontvangen. Bekijk hier het certificaat visitatie LVVP van M.G.F.A. Versteijne.

Daarnaast heeft de praktijk een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dat kunt u via deze link inzien en het ligt ter inzage in de praktijk.

Deze eisen zijn op zichzelf natuurlijk slechts de voorwaarden voor kwalitatieve goede hulpverlening. Cruciaal daarvoor is de samenwerkingsrelatie tussen behandelaar en cliënt die zeer persoonlijk en vertrouwelijk is.

In elke behandeling zullen déze cliënt en déze psycholoog elkaar moeten vinden in een samenwerkingsrelatie gericht op het opheffen of
hanteren van de problemen. Elke behandeling is anders en uniek. Juist om die samenwerkingsrelatie alle kans te geven is het van belang dat er duidelijkheid is over de randvoorwaarden van het behandelproces.

Om ook inhoudelijk met collega’s te kunnen overleggen en delen neem ik deel aan een aantal intervisiegroepen met een paar (psycho)therapeuten hier in de omgeving. We consulteren elkaar onderling en wijzen naar elkaar door, indien nodig vervangen we elkaar.

Thirsa de Kluijver is (nog) niet big-geregistreerd en zal daarom werken onder supervisie van Margo Versteijne.

Comments are closed.