3. Behandelaanbod

Ouderbegeleiding / opvoedingsondersteuning
Wanneer je een kind hebt met (het vermoeden van) ASS valt de opvoeding niet altijd mee. Hoe zorg je voor voldoende structuur dat je kind de wereld kan overzien en zorg je tegelijkertijd dat het leven voor het hele gezin leefbaar blijft? Hoe zorg je dat je kind voldoende (extra) zorg krijgt en de rest van het gezin niet ondersneeuwt? Hoe zorg je dat je als ouders op één lijn komt en blijft? Zo zijn er veel vragen over de opvoeding en het stimuleren van de ontwikkeling waar je mee kunt zitten. Voor deze vragen en nog vele andere kun je terecht in de praktijk.

Individuele therapie
Wanneer je zelf een vorm van autisme hebt, wil je daar graag meer grip op krijgen, of je nu kind, jongere of volwassen bent. Graag wil je je sterke kanten ontdekken en verder ontwikkelen maar ook zicht krijgen op je zwakke kanten en daar mee leren omgaan. In de therapie leer je meer grip op je zelf en op je leven te krijgen.

Partner- relatietherapie
Wanneer je een partner met (het vermoeden van) ASS hebt, zijn veel zaken in je relatie niet vanzelfsprekend. Wanneer ik (echt)paren behandel waar ASS een rol speelt, zie ik mijn rol meer als een tolk dan als therapeut: het gaat namelijk over verbeteren van de communicatie, begrip krijgen voor elkaars belevingswereld en betere afstemming op elkaar (en de rest van het gezin) in het dagelijkse leven. Partner- relatietherapie kan met het (echt)paar maar ook met één of beide partners apart.

Gezinstherapie
Wanneer ASS een rol speelt in je gezin legt dat vaak een grote druk op het gezin. Niet alle problemen worden door het autisme veroorzaakt maar vaak wel beïnvloed. In de gesprekken met (een deel van) het gezin staat het verbeteren van de communicatie vaak op de voorgrond. Soms zijn dit soort gesprekken in een gezin nodig opdat de verschillende gezinsleden zicht krijgen op de leefwereld van de andere gezinsleden en daar op een adequate manier mee leren omgaan.

Alle behandelingen bevatten delen psycho-educatie (uitleg over ASS), inzichtgevende therapie, mediatietherapie, oplossingsgerichte therapie en rouwverwerking en indien nodig EMDR. Het doel is dat de cliënt en/of het hele gezin, weer verder kan zonder de hulp van de therapeut, ook al zijn niet alle problemen helemaal opgelost.

Therapie is maatwerk, geleverd in samenspraak en samenwerking met de cliënt.

Comments are closed.